Atlas Cystrawen Tafodieithoedd y Gymraeg

Arwydd ffordd ysgolPwrpas y prosiect yw pennu maint yr amrywiaeth yng nghystrawen y Gymraeg heddiw, gan gynnwys amrywiaeth yn ôl oedran a chefndir ieithyddol, ynghyd ag amrywiaeth daearyddol. Fe'i rheolir gan David Willis (Caergrawnt), Maggie Tallerman (Newcastle) a Bob Borsley (Essex). Ei nodau penodol yw:

  • pennu dosbarthiad amrywiadau cystrawennol y Gymraeg drwy ddefnyddio methodoleg systematig
  • pennu patrymau newid drwy astudio amrywiaeth yn ôl oedran
  • archwilio effeithiau adfywiad y Gymraeg ar gystrawen yr iaith
  • darparu deunydd ar gyfer dadansoddiadau pellach o gystrawen y Gymraeg mewn unrhyw fframwaith
  • darparu storfa o ddeunydd fydd ar gael i ymchwilwyr, y cyhoedd a phawb sydd â diddordeb mewn unrhyw agwedd ar amrywiaeth yn yr iaith Gymraeg fel y'i siaredir heddiw

Cynhaliwyd prosiect peilot i wirio effeithiolrwydd y fethodoleg syfaenol rhwng 2010 a 2013 wedi'i ariannu yn rhannol gan yr Academi Brydeinig.